Matprisen 2014

DebioInfo og ØQ – økologisk mat i storhusholdninger fikk i 2014 midler fra Landbruksdirektoratet for å arrangere Matprisen for første gang. Med Matprisen skulle det vies oppmerksomhet til storkjøkkenansatte, kokker, kafedrivere, beslutningstakere, arrangører, institusjonsansatte med flere, som jobber med økologisk mat og bærekraftige menyer i storhusholdninger.

Selve prisutdelingen gikk av stabelen 30. oktober på Kunstneres hus i Oslo. Det var 90 spente gjester, nesten alle nominert til en av de fem mulige prisene.

Hotellkjeden har vist at de tar klimautfordringene på alvor, og har på sine 80 hoteller i Norge iverksatt en rekke tiltak for å redusere karbonavtrykket på hotellene og servere kundene sine bærekraftig mat. Kjeden ble som første hotellkjede tildelt Debios serveringsmerke i bronse og bruker minst 15% økologiske råvarer i maten. Som Norges største hotellkjede spiller de slik en viktig rolle i å synliggjøre og øke forbruket av økologisk mat.

Hotellkjeden har lagt stor vekt på kursing av sine kjøkkenmedarbeidere. Kokker, innkjøpsansvarlige og servitører er godt informert om hvorfor de serverer økologisk mat, velger mindre kjøtt på menyen og har kuttet ut miljø- og dyrefiendtlige produkter som foie gras, scampi og palmeolje. Slik skal de kunne besvare kunders spørsmål og være gode ambassadører for den bærekraftige maten.

Hotellkjeden som stikker av med matprisen for ”Årets kjede 2014” er Nordic Choice Hotels – vi gratulerer med prisen og gleder oss til å følge dere i tiden fremover!

Som vinner av årets matpris til festival og arrangement har juryen valgt ut en festival som ble Debiosertifisert svært tidlig og som har en gjennomgående miljøprofil på arrangementet. Med Debios gullmerke for over 90% økologisk mat, til over 85 000 besøkende fordelt på 4 dager, lager festivalen et solid, positivt avtrykk gjennom å øke etterspørselen voldsomt etter bærekraftige landbruksvarer i perioden før og under arrangementet.

Juryen har også lagt vekt på festivalens helhetlige tilnærming til miljøspørsmål, igjennom resirkulering, bruk av faststrøm, el-biler og kortere reisevei for utstyr og varer.

Dyktige kokker, frivillige, restaurantører, samarbeidspartnere og byens befolkning får gjennom dette arrangementet kunnskap og inspirasjon til å bruke mer økologisk mat i sine daglige virker.

Nominasjonene til kategorien Årets enkeltvirksomhet handler ikke om hvem som har fått gull, men om de som fortjener en ekstra honnør for en spesiell innsats – til glede og inspirasjon for andre! Da juryen skulle finne en vinner i denne kategorien, satt vi til slutt igjen med tre nokså ulike finalister på topp.

Maaemo er Formel 1-bilen i Norges kulinariske garasje. Med sin rendyrkede satsning har de hatt stor betydning for synet på økologisk mat og råvarekvalitet i Norge.

En helt annen type virksomhet er Ernæringsbarnehage i Moss. Der er mer enn 90 prosent av maten barna får økologisk, en omlegging som viser at det ikke nødvendigvis er hverken dyrt eller vanskelig.

Men vinneren i kategorien Årets enkeltvirksomhet ble ikke Ernæringsbarnehage AS eller Maaemo.

Sykehusene og helsevesenet for øvrig landet over kunne kanskje vært en verdig kandidat til Årets utfordring. Matmessig er omdømmet så som så. Men selv i den goldeste ørken vokser det blomster.

På et sykehus i Norge serveres det nå mer enn 30 prosent økologisk mat. Der er ikke mat et nødvendig onde, de har gjort god mat til en av bærebjelkene i behandlingstilbudet. Fordi mat betyr noe. Dette sykehuset får Matprisen for på en utmerket måte å sette likhetstegn mellom mat og helse, for å dele sin kunnskap, og for å fungere som en ledestjerne for landets øvrige sykehus.

På forhånd har juryen blitt enig om at prisen Årets utfordring skal gå til:
– En aktør hvor en endring i fokus i retning av et mer bærekraftig tilbud vil kunne få stor påvirkning på miljøet rundt
– En aktør som har et stort forbedringspotensiale i sitt tilbud
– En aktør hvor det å dreie i en mer bærekraftig retning ikke nødvendigvis er hverken vanskelig eller dyrt


Det er mange som kunne fortjent en slik pris, men Årets kandidater har vært:
– Tine. Tine sitter på muligheten gjennom produksjon og distribusjon av meierivarer i Norge til virkelig å kunne øke andelen økologisk mat og drikke i Norge. Denne muligheten vil vi hevde i stor grad ikke blir brukt. 

– Orkla. Orkla med sine underselskaper representerer en stor andel av matvarene til norske forbruker og industri. Fokuset på økologi er tilsynelatende helt fraværende. Bare lansering av en økologisk  Grandiosa ville hatt en enorm påvirkning på markedet.

– Nortura. Tilgangen på økologisk kjøtt og fugl i Norge er i dag i stor grad basert på Norturas tilbud. Det er disse matvaregruppene som er vanskeligst for forbruker og storkjøkken å få fatt i økologisk. Dette er synd både mtp på dyrvelferd, miljø, matkultur og folkehelse.


– Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Gjennom blant annet Matprat, og en nasjonalt distribuert kokebok for skolebarn, når Opplysningskontoret for egg og kjøtt ut til hele Norges befolkning. Både i navnet og gavnet ligg det forventinger til at Opplysningskontoret skal presentere nøytral informasjon til beste for folkehelsen. Slik opplever ikke vi situasjonen er i dag.

Men så til selve vinneren, den som gikk helt til topps, og som får Årets utfordring i 2014.

”Di meir du drikk, di mindre vit mun du i hausen hava”, sa vikingene.
God observasjon. Når vinen går inn, går vettet ut. Det krever imidlertid at det er noe vett der i utgangspunktet.


Aktøren som får årets utfordring har gjort mye for å øke og synliggjøre utvalget av økologisk drikke i Norge.  Årets vinner har monopol på de landbruksproduktene de selger, og de har derfor også en ekstraordinær forpliktelse i å formidle en bredde i sitt sortiment. De er eid av staten, og juryen vil framheve plikten de dermed har til å sette fokus på bærekraftige varer.

Juryen for Matprisen 2014 vil oppfordre årets vinner til å fortsette dette arbeidet, og utvide det. Men juryen vil også utfordre vinneren til å informere befolkningen om hva som faktisk er i varene de selger. Hva innebærer det at varene de selger er økologiske, biodynamiske eller naturlige, og hvorfor skal man som kunde velge dette fremfor annen vin eller øl?

Aktøren kan selv gå i spissen for innholdsfortegnelse på produktene de selger, på lik linje med retningslinjene som i dag finnes for matvarer.

gså i denne kategorien var det flere bedrifter som var kvalifisert til prisen. Juryen hadde bestemt seg at følgende kriterier skulle ligge til grunn for juryeringen:

Årets inspirator 2014 skal:

– formidle positivt om økologisk matproduksjon

– ha modige og sterke meninger og handlinger

– dele sine egne erfaringer

– oppfordre til samarbeid og åpenhet

– ha etterlatt seg et solid fotavtrykk i året som gikk


Det medlemsdrevne Oslo Kooperativ er en av dem. Et innkjøpskooperativ som tenker nye tanker og går nye veier for å sikre sunn og bærekraftig matproduksjon i alle ledd. Bonden og konsumentene er i direkte kontakt. På den måten kan kundene sikre seg mat av høy kvalitet, samtidig som bonden får godt betalt.

For å få til en varig endring i måten vi tenker på mat, må vi begynne med de unge.
Geitmyra matkultursenter for barn nådde nesten helt opp for sitt engasjerte, inkluderende arbeid for å spre god matkultur i den oppvoksende generasjonen.

Men Årets inspirator er et flaggskip i bærekraftig matproduksjon i Norge. De produserer både økologisk og ikke-økologisk, har eget gårdsslakteri, og lar hensynet til dyrevelferd gjennomsyre hele produksjonen.
Når juryen velger å gi Årets inspirator-prisen til nettopp en slik produsent, er det mest av alt fordi de helt og holdent har droppet soya i fôret. I samarbeid med Felleskjøpet har vinneren utviklet et fôr basert på norske økologiske råvarer. Overdreven bruk av importert soya er et enormt klima- og helsemessig problem i dagens landbruk. Årets vinner har etter lang tids arbeid med fôrprodusenten, på eget initiativ og som første kyllingprodusent i Norge, fjernet all soya fra föret.

Gjennom formidling av dette på emballasje til forbrukere, samt signaleffekten til såvel fôr- som råvareprodusenter, tror juryen at vinneren av Årets inspirator-pris kan ha en betydelig påvirkning i arbeidet for et mer bærekraftig landbruk.
Gårdens motivasjon har vært å produsere sunnere kylling, og unngå miljøfiendtlig import av soya fra Sør-Amerika. De har lykkes med begge deler.

Åpenhet og god kontakt med restaurantnæringen gir grobunn for økt matbevissthet hos forbruker. Årets inspirator har bevist at man kan ha en stor produksjon, men fortsatt ha fokus på på de viktige detaljene.

Hva koster billig mat?
I forbindelse med at Matprisen 2014 ble arrangert, inviterte Debio og ØQ også til frokostmøte på Kulturhuset i Oslo samme dag. Tittelen på møtet var: Hva koster billig mat? og hele Matprisens jury hadde innledninger og samtale rundt hva prisen på maten har å si for oss. Det ble en inspirerende og kunnskapsrik frokost for og med personer som elsker å spise, lage, formidle og dyrke mat.

Juryen

Juryen i 2014 besto av seks personer som alle har ledende mat- og landbruksroller innen sitt felt.  Juryen utpeker prisvinnere på grunnlag av forslagene som ble sendt inn. Det lå altså en totalvurdering til grunn, og ikke et antall stemmer.

I 2014 består juryen av:

Henrik Henriksen

matskribent og eier av restauranten Taco República

Joacim Lund

journalist Aftenposten

Else Thorenfeldt

bonde som driver økologisk på Korsvold gård

Ingrid Kleiva Møller

Miljøsjef Øyafestivalen

Esben Holmboe Bang

kjøkkensjef Maaemo

Inger Johanne Lyngø

dr.art., etnologi/kulturhistorie