Priskategorier og kriterier

Matprisen

 • Formidler positivt om bærekraftig matproduksjon
 • Har modige og sterke meninger og handlinger knyttet til mat og landbruk
 • Deler egne erfaringer og bidrar til samarbeid og åpenhet
 • Har etterlatt seg et solid fotavtrykk i året som gikk

Årets kjøkken

 • Serverer sine gjester smakfulle og bærekraftige måltider
 • Arbeider kreativt med råvarer og smaker
 • Formidler kunnskap og inspirasjon om matproduksjon til både gjester og andre kjøkken

Årets produsent

 • Utøver god økologisk agronomi, bærekraftig fiske/fangst, og/eller foredler råvarer fra disse produksjonene
 • Presenterer produkter av høy kvalitet

Utfordrerprisen

 • En aktør hvor et større fokus på bærekraft vil gi stor påvirkning på folks mat-/ drikkevaner
 • En aktør som har et stort forbedringspotensiale i å bli mer bærekraftig i sitt mat- og/eller drikketilbud
 • En aktør hvor det er å dreie i en mer bærekraftig retning ikke nødvendigvis verken er vanskelig eller dyrt

Debioprisen

 • Har og synliggjør Debios valørmerke i bronse, sølv eller gull i kommunikasjon og markedsføring
 • Jobber etter konseptet ”Et bærekraftig måltid

Årets formidler

 • Formidler kunnskap, inspirasjon eller forskning som setter folk i stand til å ta bevisste matvalg
 • Er modig, har sterke meninger og setter sine idéer ut i praksis
 • Formidler gode historier om mat og bærekraftig land- og havbruksproduksjon

Kokkeprisen (NY!)

 • Utmerker seg med genuin interesse og kunnskap om bærekraftige måltider
 • Serverer smakfulle måltider med en personlig vri
 • Sprer kunnskap og inspirasjon og bidrar til å gjøre kokkeyrket attraktivt

Barne- og ungdomsprisen

 • Formidler kunnskap og inspirasjon om landbruks- og matproduksjon til barn og unge
 • Bidrar til at barn og unge opplever mestring på kjøkkenet og i naturen
 • Bidrar til gode historier om maten og matproduksjonen blant barn og unge