Priskategorier og kriterier

Matprisen

 • Har modige og sterke meninger og handlinger
 • Deler sine egne erfaringer
 • Formidler positivt om økologisk matproduksjon
 • Oppfordrer til samarbeid og åpenhet
 • Har etterlatt seg et solid fotavtrykk i året som gikk

Årets Kjøkken

 • Velger helst råvarer fra nordisk sesong
 • Jobber for å redusere svinn
 • Velger helst økologiske råvarer
 • Har hovedvekt av grønnsaker, belgvekster og korn på menyen
 • De som jobber på kjøkkenet er stolte over den jobben de gjør

Årets produsent

 • Utøver god økologisk agronomi, bærekraftig fiske, fangst og/eller foredlingsteknikk
 • Presenterer produkter av høy kvalitet
 • Produsenten er en god og stolt formidler
 • Produsenten er en brobygger mellom ulike produksjonsmetoder

Utfordrerprisen

 • En aktør hvor en endring i fokus på bærekraft har stor påvirkning på miljøet rundt
 • En aktør som har et stort forbedringspotensial i sitt mat- og/eller drikketilbud
 • En aktør hvor det å dreie i en mer bærekraftig retning ikke nødvendigvis er hverken vanskelig eller dyrt

Debioprisen

 • Synliggjør Debios valørmerke i bronse, sølv eller gull i kommunikasjon og markedsføring
 • Jobber etter konseptet ”Et bærekraftig måltid

Årets forskningsformidler

 • Formidler forskning på land- og havbruk og mat til allmennheten
 • Formidler fremragende historier om maten og matproduksjonen
 • Bidrar med kunnskap og inspirasjon som setter folk i stand til å ta bevisste matvalg

Årets blogger

 • Bidrar med kunnskap og inspirasjon som setter folk i stand til å ta bevisste matvalg
 • Formidler fremragende historier om bærekraftig land- og havbruksproduksjon

Barne- og ungdomsprisen

 • Formidler kunnskap og inspirasjon om landbruks- og matproduksjon til barn og unge
 • Bidrar til at barn og unge opplever mestring på kjøkkenet og i naturen
 • Bidrar til gode historier om maten og matproduksjonen blant barn- og unge