Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Priskategorier og kriterier

Matprisen

 • Formidler positivt om bærekraftig matproduksjon
 • Har modige og sterke meninger og handlinger knyttet til mat og landbruk
 • Deler egne erfaringer og bidrar til samarbeid og åpenhet
 • Har en høy grad av innovasjon i sitt virke/prosjekt

Årets kjøkken

 • Serverer sine gjester smakfulle og bærekraftige måltider
 • Arbeider kreativt med råvarer og smaker
 • Formidler kunnskap og inspirasjon om matproduksjon til både gjester og andre kjøkken

Årets råvareprodusent (hav/land)

 • En bonde, fisker eller sanker som produserer økologiske og bærekraftige råvarer
 • En aktør som villig deler egne erfaringer og bidrar til samarbeid og åpenhet i sin bransje
 • En aktør som bidrar til å øke mangfoldet av norske, økologiske og bærekraftige produkter i markedet 

Årets produsent (produkt)

 • En aktør som produserer bærekraftige og økologiske produkter 
 • En aktør som har utviklet et produkt med bred markedsappell, som bidrar til å endre folks mat- og drikkevaner i en mer bærekraftig retning 
 • En aktør som bidrar til å øke mangfoldet av norske, økologiske og bærekraftige produkter i markedet 

Debioprisen

 • En aktør som strekker seg langt i sitt arbeid innen økologisk produksjon, foredling, salg og servering 
 • Bruker aktivt Ø-merket og/eller Debios serveringsmerker i sin formidling og kommunikasjon 
 • Formidler aktivt kunnskap og inspirasjon rundt økologisk matproduksjon og forbruk

Årets formidler

 • Formidler kunnskap på en inspirerende måte som setter folk i stand til å ta bevisste matvalg 
 • Formidler historier som viser sammenhengene mellom bærekraft, ernæring, helse og matglede
 • Er modig, har sterke meninger og når bredt ut med sin formidling

 Årets storkjøkken 

 • Har forankret og iverksatt en bærekraftig omstilling av sin servering internt i virksomheten 
 • Kan dokumentere økt andel norske og økologiske produkter i egen innkjøpsstatistikk  
 • Bidrar til økt bruk av sesong- og råvarebasert mat i sitt serveringstilbud   
 • Bør ha en omsetning på minimum 200 millioner årlig

Årets salgskanal

 • Bidrar til økt økologisk vareutvalg for den gjengse forbruker, med vekt på norske økologiske produkter.  
 • Kan i egen innkjøpsstatistikk dokumentere økt omsetning knyttet til lokale, norske og økologiske råvarer og produkter 
 • Bidrar til større åpenhet rundt opprinnelse og grad av bearbeiding av produktene de selger 
 • Bidrar til å endre mange menneskers mat- og/eller drikkevaner og legger til rette for flere bærekraftige måltider hos norske forbrukere 

Årets utfordring

 • Gjør mye bra, men har et stort forbedringspotensial til å bli mer bærekraftig i sitt virke
 • Kan med små grep utgjøre en stor forskjell mot et mer bærekraftig matsystem og forbruk