Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Om Matprisen

Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Dette gjør vi fordi måten vi produserer maten vår på, og det vi spiser, kan være nøkkelen til å møte miljø- og klimautfordringene i vår tid. Vår matproduksjon må endres for å minske ressursbruken, og for å ta vare på det viktige jordlivet og sikre lokale kretsløp. Matprisen samler hele næringskjeden i matbransjen med utgangspunkt i tematikker knyttet til bærekraft og økologi.

Til grunn for Matprisen ligger konseptet Et bærekraftig måltid, og gjennom prisutdelingen skal vi hedre enkeltmennesker og virksomheter som bryr seg og som bidrar til at det serveres flere bærekraftige måltider.

Bærekraftige måltider er;

  • Laget fra bunnen av
  • Med fokus på grønnsaker, belgvekster og korn
  • Sesongbasert
  • Med bevisste valg av kjøtt og sjømat
  • Med fokus på å redusere matsvinn
  • Med økologiske råvarer

Matprisen ble etablert i 2014. Matprisen eies av Debio.

Følg oss på Instagram og Facebook for flere oppdateringer!

Matprisen hyller og løfter fram folk fra hele næringskjeden som bryr seg om miljømessig og sosial bærekraft, økologi, god dyrevelferd, lokal produksjon, sunn havforvalting og et godt landbruk som verner om jorda og naturmangfoldet. Les mer om priskategorier og kriteriene.

PROSJEKTGRUPPE

Else Thorenfeldt, prosjektleder og jurysekretær

Peter Møller, ansvarlig kommunikasjon

Ole Petter Holen, ansvarlig samarbeidspartnere

Kontakt oss på matprisen@debioinfo.no

Matprisen produseres i samarbeid med Heia Folk