Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

I dag annoneres årets nominerte!

  • Publisert
  • Oppdatert

«Blant årets nominerte finner vi en bredde av dem som tar bærekraftige valg, enten de produserer, foredler, omsetter, serverer eller formidler. Matprisens jury vil løfte fram de som går foran og tjener til inspirasjon for alle andre, og i år har vi lagt spesiell vekt på gode løsninger for lokal ressursutnyttelse og selvforsyning. Hvordan maten produseres, og hvordan den behandles og utnyttes i etterkant, har stor betydning for miljøet og naturen. Vi trenger i større grad å bli bevisste kretsløpet vi og maten inngår i», sa juryleder Mikael Svensson i forbindelse med at nyheten ble sluppet.

I år er det sju priskategorier som har tre nominerte hver.

Hrogn. Foto: Hrogn

De nominerte har de siste dagene blitt informert om den gledelige nyheten. Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk:

«Reko-ringen er veldig stolt av å være nominert fordi det setter lys på alle de hundrevis av produsenter og administratorer som jobber på dugnad for å gjøre lokalmat tilgjengelig for alle over hele landet! De gjør det også mulig for mange produsenter som ikke har et marked, lett å nå ut til kundene og kunne spre kortreist mat, basert på lokale ressurser tilgjengelig i hele landet», sa Marte Olsen fra Bonde- og småbrukarlaget.

«Vi er hedret og glade for denne nominasjonen! Vi vil vise at med enkle tradisjonelle metoder, det vil si bruk av naturkrafter, salt og tid, så klarer vi å skape verdifulle produkter som er bærekraftig og ansvarsfullt produserte. At Matprisen nominerer oss er en anerkjennelse som har en stor betydning for oss og hjelper å rette blikket mot de muligheter som ligger i produktutvikling fra restråstoff, måtte det være fra hav eller land», erklærte Joakim Wikström fra Hrogn.

«Norsk Gardsost er utrolig stolt over og glad for å bli nominert til Matprisen 2022. Vi jobber målbevisst med kompetanseheving og kunnskapsdeling da vi mener at det vil utvikle bærekraftige håndverksysterier. En håndverksostost er ikke bare en ost! Den kan formidle en historie om kulturlandskapet, jordsmonnet og vår norske kulturarv. Vi er veldig glad for tilliten Matprisen har gitt oss ved å nominere oss til denne prisen». sa Turid Nordbø i Norsk Gardsost.

REKO ved Bonde- og småbrukarlagets Marte Olsen. Foto: Lars-Erik Skrefsrud

Del denne artikkelen