Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

KokkeKarlas stipend

Siden 2017 har Kokkekarlas Legat delt ut stipend til unge og lovende kvinnelige kokker på 50 000 kroner. Med tiden har stipendet blitt Norges viktigste kokkestipend, og i 2019 startet legatet et samarbeid med Matprisen.

 

Legatet er opprettet etter ønske fra Karla Linhave Siverts og hennes arvinger, og skal tildeles en ung kvinnelig kokk, og på den måten fremme kokkefaget og kvinner i faget. Stipendet er på 50 000 kroner og tildeles under Matprisen. Det er både mulig å søke selv, eller nominere aktuelle kandidater ved hjelp av dette skjemaet.

Vinneren vil annonseres under Matprisen.

Følgende kriterier legges til grunn:

1. Stipendet er etablert for å fremme unge kvinnelige kokker. Kokker som er opptatt av å fremme bærekraftige måltider, bruke norske råvarer og styrke norsk matkultur. Kokker som lar seg inspirere lokalt og internasjonalt, og som er gode representanter hva angår yrkesstolthet og yrkesglede.

2. Stipendet tildeles årlig til en ung kvinnelig kokke. Det skal legges vekt på faglig kompetanse og yrkesstolthet/yrkesglede. Dette bør vurderes i forhold til søkerens alder.

3. Stipendets størrelse fastsettes årlig av KokkeKarlas Legats styre.

4. Stipendet tildeles etter innstilling fra Matprisens jury etter søknad. Ved stemmelikhet skal den faglige vurdering vektlegges.

5. Stipendet skal brukes til studier og kompetanseheving innen kokkefaget. Studiet skal være faglig rettet, med særlig vekt på den praktiske del av faget. Stipendiaten forplikter seg til å gi en enkel skriftlig rapport etter bruk av stipendet med bilder. Rapporten skal kunne offentliggjøres og brukes i legatets videre arbeid.

6. Søknad skal sendes Matprisens jury innen utlyst søknadsfrist. Søknaden må inneholde beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

7. Nominasjonsforslag skal sendes Matprisens jury innen utlyst søknadsfrist. Forslaget skal inneholde beskrivelse av kandidaten sett opp mot kriteriene som legges til grunn. Matprisens jury, samt legatets styre, kan anbefale interessante kandidater til stipendet.

Søknadsfrist for KokkeKarlas stipend er 19. april. Send inn forslag til andre eller søk selv her.

Foto: Veslemøy Vråskar