Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Takketale av Statsråd Sandra Borch

Under Matprisen 2021 mottok statsråd Sandra Borch Utfordrerprisen. Juryen kom med en oppmuntring om å styrke Mattilsynet for å sikre dyrevelferden. Juryens begrunnelse kan du lese her. Statsråden hadde selv ikke mulighet til å delta under prisutdelingen, men sendte oss en skriftlig takketale som programlederne leste opp fra scenen. Nedenfor kan du lese statsrådens takketale.

Jeg vil starte med å takke for tildelingen av utfordrerprisen her på Matprisen.

Dårlig dyrevelferd bekymrer mange og får stor offentlig oppmerksomhet. Denne regjeringen har en ambisjon om at dyrevelferden i Norge skal være i verdenstoppen.

Mattilsynet gjør en viktig jobb for dyrevelferden. De må ha tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgiving og et målrettet samarbeid med produksjonsnæringene.

Vi ønsker å styrke Mattilsynet for å sikre god dyrevelferd og dyrehelse hos alle produksjons- og kjæledyr. Som en start har vi derfor foreslått å bevilge 20 millioner til Mattilsynet gjennom tilleggsproposisjonen allerede nå i høst. Halvparten blir øremerket dyrevelferd og tilsyn.

Vi har noen fordeler i Norge som gir oss mulighet til høy standard for dyrevelferd:

  • Vi har aktive nærings- og interesseorganisasjoner.
  • Vi har et landsdekkende Mattilsyn, med vide fullmakter, som dekker hele matproduksjonskjeden fra jord og fjord til bord.
  • Vi har lang tradisjon for godt samarbeid mellom forvaltning, kunnskapsinstitusjoner, næring og praktiserende veterinærer. Slik heves kontinuerlig standarden for dyrevelferd. Husdyrkontroller, bransjestandarder, handlingsplaner og dyrevelferdsprogram gir mulighet for å løfte hele næringen, samlet og samtidig.
  • Vi har et generelt høyt utdanningsnivå i samfunnet. Det er en forutsetning for å kunne fornye kunnskap og kompetanse. Kunnskap om dyrevelferd påvirker vår respekt for, og våre holdninger til dyr
  • Vi har sterke tradisjoner for å stelle godt med dyr. Hos oss blir dyrevelferd regnet både som et samfunnsgode og som et samfunnsansvar.
  • Vår dyrehelse er svært god og fortsatt i verdenstoppen. Vi har nesten ingen alvorlige smittsomme dyresykdommer og lav antibiotikabruk. God dyrehelse er en forutsetning for god dyrevelferd.

Vårt landbruk kan ikke konkurrere på pris, men disse fordelene gir oss solide fortrinn når det gjelder nivået for dyrevelferd og dyrehelse. Det skal vi verne om.

Så er det viktig å huske på at den mest avgjørende faktoren for god dyrevelferd er dyre-eieren sjøl. God dyrevelferd kan derfor ikke sikres gjennom offentlig tilsyn alene. Det er den som eier dyra som har ansvaret for velferden for sine dyr og som hver eneste dag må være kompetent, motivert og i stand til å stelle godt med dyra sine. Min ambisjon er at norske dyr skal ha det godt, og at vi skal ha gode systemer og rammevilkår som gjør dette mulig.