Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Vinnere 2021

 

Matprisen

Et av kriteriene til Matprisen er at man har etterlatt et solid fottrykk i året som gikk. I et år hvor knapt noen aktører har fått skinne, har likevel vinneren markert seg. Årets vinner er lavmælt, men kompromissløs. Ingen har sett vinneren rope ut over markene, men resultatet har vi likevel sett på kjøkkenbenken i folks hjem. Boka om surdeigsbaking selger fortsatt som et varmt landhvetebrød og har inspirert mang en hjemmekontorsarbeider til å lage mat fra grunnen av og å velge kvalitet. Prisvinneren er en verdig mottaker av prisen fordi de bruker økologisk tradisjonskorn, noe som har bidratt til å øke etterspørselen etter et produkt som det produseres lite av i Norge. I et marked hvor halvfabrikata og fiksfakseri så ofte erstatter ekte håndverk, har årets vinner vært urokkelig i å benytte enkle råvarer av høy kvalitet. Vinneren av Matprisen 2021 er ILLE BRØD!

 

Årets kjøkken

Årets kjøkken er slett ikke redd for lange omveier og krevende prosesser for å komme frem til målet: smakfulle, spennende og bærekraftige måltider, servert med lave skuldre. Vinneren strekker seg langt for å ta vare på gamle tradisjoner i matlagingen, og velger kresent ut de beste råvarer, helst fra lokale produsenter, og med kompromissløse krav om dyrevelferd. En viktig del av kjøkkenets filosofi er å bruke finstemte teknikker for å tilberede mindre edle stykningsdeler, slik at hele dyret blir benyttet, og menyen har dessuten et betydelig innslag av fullgode vegetariske alternativer.  

Vinneren av Årets kjøkken 2021 har gått mot strømmen på flere måter. Restauranten ble åpnet da ingen trodde det skulle være mulig, nemlig midt under koronapandemien, og ble en umiddelbar suksess. Og ikke minst har vinneren gitt et viktig bidrag til norsk matkultur med en ny måte å tenke kvalitet, tradisjon og bærekraft på i den kjappe lunsj- og take away-maten. Årets vinner er Nud Duhdia og BREDDOS TACOS! 

 

Årets storkjøkken

Et storkjøkken serverer ofte flere måltider per dag til veldig mange ulike typer mennesker. Det gjør at de har et stort ansvar både for å forvalte ressursene på en bærekraftig måte og også synliggjøre dette for å få gjestene med på reisen.  Årets vinner jobber hele tiden for å ha minst mulig matsvinn, mest mulig kortreist mat og maks utnyttelse av råvarene. Her dyrker de urter, tar inn hele dyr til foredling, konserverer i form av speking, røyking, sylting, fermentering og etterlever flere standarder for god og bærekraftig drift. Virksomheten har jobbet med bærekraft i mange år og alle ansatte har god forståelse for at de må ha med seg miljøet, dyrevelferd, kunnskap, nysgjerrighet og kreativitet i arbeidet de legger ned daglig. De var tidlig ute med å kutte matsvinn og i tillegg bevisstgjøre ansatte og gjester ved å informere om hvor mye de kastet dagen før. Kjøkkensjefen inviterer også gjerne konkurrenter til kjøkkenet for å dele erfaringer. Årets vinner er SUNDVOLDEN HOTEL. 

 

Årets produsent

Å bli Årets produsent handler gå foran og ta de valgene som kan endre bransjen til det bedre. Vinneren er en av dem gjør nettopp dette. Ved å stadig utvikle virksomheten i mer bærekraftig retning i alle ledd i produksjon, enten det gjelder matsvinn, emballering eller fôr, skiller årets vinner seg positivt ut. Mange aktører bedyrer at produksjonen er bærekraftig, men man kan ikke alltid ta dette for god fisk. Fiskeindustrien er viktig i Norge og det hviler et stort ansvar på dem å forvalte våre felles ressurser fornuftig og med hensyn til fremtidige generasjoner. Vinneren er et stort forbilde for sin bransje, og når de foredler havets sølv er de gode som gull. Vinneren av Årets produsent 2021 er GUNNAR KLO! 

 

Utfordrerprisen

Vinneren av Utfordrerprisen 2021 har lenge vært en forkjemper for den norske bonden og norsk matproduksjon. I kraft av sin nye rolle er det knyttet store forhåpninger til denne personen på grunn av sitt engasjement og kunnskap om norsk matproduksjon. 

Som samfunn er vi enige om at produktene fra den norske bonden alltid skal ivareta dyrevelferden og være trygge for forbrukeren. Fordi vi har satt en høy standard er Mattilsynet en svært viktig ressurs som skal veilede og passe på hele den norske matfamilien. 

I dag er det er mange som er bekymret for at denne viktige institusjonen hverken har nok eller riktige ressurser til å utføre tilsynsoppgaver på vegne av dyra, bonden eller alle oss andre. Mattilsynet fanger ikke bare opp regelbrudd og dyr som lider, det fanger også opp om mennesker sliter og trenger hjelp. For bøndene har ofte en krevende hverdag, og deres velferd henger sammen med dyras velferd. Begge parter fortjener et tilsyn som er tilgjengelig og til stede når det trengs. 

Vinneren er for fersk i faget til å fortjene pekefinger og klagesang. Prisen er en synlig påminnelse og motivasjon til å jobbe for økt velferd for både dyr og folk i landbruket, og gjenskape et sterkere Mattilsyn som ivaretar dyra, bonden og forbrukeren på en trygg måte.  

Siden juryen utpekte vinneren av denne prisen har den nye regjeringen startet arbeidet med å styrke Mattilsynet. Dette er svært positivt. Organisasjonen har blitt nedprioritert over såpass mange år, at det trolig vil kreve en betydelig innsats over framtidige statsbudsjett for å ta igjen det tapte. 

Vinneren av Utfordrerprisen 2021 er Landbruks- og matminister SANDRA KONSTANCE NYGÅRD BORCH! 

 

Årets formidler

Årets formidler er en av dem som ikke kvir seg for å stikke hodet inn i et vepsebol for å be vepsene roe seg litt ned. Vinneren har tatt konsekvensen av både de statlige ernæringsrådene og de problematiske miljøsidene ved kjøttproduksjon, og har tatt tak i en av de mest betente debattene innen bærekraftig mat. Her har hun bidratt med konstruktive innlegg, entusiasme og kompetanse. Hun er også en tydelig stemme i diskusjonene rundt hva som er et bærekraftig kosthold, hvordan jordbrukspolitikken vår er innrettet og hvem som lærer barna våre om godt kosthold. Vinneren av Årets formidler 2021 gjør det enklere for alle som vil få i seg mer grønnsaker og planter. Takk for all den gode maten – og gratulerer, HANNE-LENE DAHLGREN! 

 

Barne- og ungdomsprisen

Du blir hva du spiser, sier ordtaket. Mye av grunnlaget for et sunt og produktivt liv legges i barndommen der utallige timer tilbringes på skolebenken. Kunnskap om hvordan kosthold påvirker helse og læringsevne kan utgjøre en stor del av regnestykket som bestemmer om vi kommer ut på pluss- eller minussida senere i livet. Å etablere et bevisst forhold til forbruk av matvarer hos skoleelever kan ha stor betydning for samfunnets bærekraft i fremtiden.  

Vinneren av årets barne- og ungdomspris har tatt dette på alvor og gjort den største investeringen i elevenes kunnskapsgrunnlag om mat, helse og miljø i sitt slag i Norge. Landets mest folkerike fylke har valgt å innføre 30 % økologisk mat i alle offentlige kantiner, noe som omfatter hele 58 videregående skoler og 4 folkehøgskoler. For å få mer ut av denne investeringen bruker de erfaringene fra denne store omleggingen inn i elevenes undervisning for å heve kunnskapsnivået om sunn mat, helse og bærekraft, og sammenhengen mellom dem. Vinneren av barne- og ungdomsprisen 2021 er VIKEN FYLKESKOMMUNE!

 

Debioprisen

Det viktigste kriteriet i Debioprisen er at vinneren jobber utfra og strekker seg langt for å etterleve de økologiske prinsippene for å sikre at helse, økologi, rettferdighet og varsomhet alltid er i førersetet for drifta. 

For vinneren var økologisk drift eneste farbare vei da de bestemte å starte opp ved inngangen til dette årtusenet. Seks år senere var omlegging ferdigstilt og sertifisering i boks. At vinneren har klart kunststykket å være en stor suksess nesten to tiår senere kunne alene vært grunn nok til å vinne Debioprisen. For det koster å være stirydder. Kanskje koster det ekstra mye når man legger strenge økologiske regler til i regnestykket.  

Vinneren strekker seg ikke bare langt på vegne av seg selv. Det er også lagt ned mye arbeid i å spre kunnskap og entusiasme rundt økologisk dyrking både til forbrukere og profesjonelle. De har betydd mye for framveksten av nye dyrkere over i hele vårt langstrakte land. Ut fra dette helhetsbildet er ikke juryen i tvil om at Debioprisen for 2021 går til DE HAES GARTNERI for sitt utrettelige arbeid for økologisk dyrking gjennom nesten tjue år! 

 

KokkeKarlas Legat: Eline Sofie Sunde

Mottakeren av årets stipend fra KokkeKarlas Legat har tydelige visjoner for hvordan hun ønsker å jobbe med bærekraftig mat. Hun er oppvokst på gård og er opptatt av å bruke råvarer som er lokale, økologiske, sesongbaserte, og med en pris som gjør landbruket levedyktig i Norge. De siste årene har hun høstet mange nyttige erfaringer fra ulike restauranter i Norge, men hun ønsker å ta et steg videre i sin utvikling som kokk. 

Hennes mål er å påvirke andre i positiv retning, og har et klart ønske om hva hun vil bruke legatet til om hun vinner, nemlig å få jobbe og lære på restauranten Silo i London. Silo er verdens første zero waste-restaurant hvor ingen råvarer går til spille. 

Juryen ønsker Eline Sofie Sunde lykke til og gratulerer med stipendet!