Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Vinnere 2022

 

Matprisen: Norsk Gardsost

Bærekraftig matproduksjon handler ikke bare om miljø og klima, men også om kvalitet og økonomi, trivsel og kultur. Årets vinner av Matprisen innfrir på alle områder, og har bidratt til samarbeid, åpenhet og kompetanseheving innen sitt felt på en helt unik måte her til lands. Det er vanskelig å se for seg at så mange lokale norske produsenter skulle ha klart å etablere seg de siste tiårene, med kvalitet i verdensklasse og et enormt mangfold, hvis det ikke hadde vært for arbeidet vinneren har lagt ned. Årets vinner har dokumentert og formidlet lokale hevdvunne praksiser og kunnskap som nesten var glemt – om råvarer som det er naturlig å benytte seg av i et land som vårt. I dag vet vi knapt hvor bortskjemte vi er på deilige, lokale norske oster, og det er takket være at Pascale Baudonnel og en liten gruppe ystere fant sammen for et kvart århundre siden for å skape det som er årets vinner av Matprisen, Norsk Gardsost!

 

Årets kjøkken: Restaurant K2

I en bransje som kan være tøff og lukket, er årets vinner et strålende eksempel på en aktør som velger å gjøre det motsatte: Gode arbeidsvilkår med stor takhøyde for den enkelte, stor åpenhet om sine innkjøp og sine metoder, og et brennende ønske om å servere miljøvennlig mat som holder høyt kulinarisk nivå. Alt dette går for vinneren sammen i en høyere enhet. Det er ikke bare de gode smakene og sluttresultatet på tallerken teller, men veien dit er minst like viktig. Vinneren av Årets kjøkken 2022 kjennetegnes av sin vennlige raushet, sitt ungdommelige pågangsmot og ved å ville forplikte seg til sine løfter. Med den grundigheten årets vinner viser i sin satsing på bærekraftig matservering, står de støtt som fjell. Årets vinner er Restaurant K2!

 

Årets storkjøkken: Sodexo ved Filip Cieslik

Ikke alle kan fiske sin egen fisk eller dyrke grønnsaker til alle årets måltider. Derfor er så viktig at vi har aktører som årets vinner. Hver dag får alle de som besøker årets vinner servert mat som gjerne er vegansk, hvor innkjøpt fisk ikke har flydd jorda rundt og hvor mange av råvarene er økologiske. Matsvinn og CO2-utslipp er noe årets vinner jobber målrettet for å redusere på vegne av alle dem som benytter kantina. Det er det vi gjør i hverdagen som teller mest, og årets vinner hjelper folk rett og slett med å ta de bærekraftige matvalgene som vi alle må ta. Årets vinner er Sodexo ved Filip Cieslik!

 

Årets produsent: Virgenes gård

Årets vinner er en aktør som er bevisst sin rolle i en større helhet, og som gjennom sin produksjon muliggjør en høyest mulig vitalitet i økosystemene. Formidling er en integrert del når de bygger bro mellom seg og verden, til inspirasjon for andre aktører i bransjen eller deg og meg som til slutt skal spise maten. Blind høne finner kanskje også korn, men det er så mye bedre når man med øye for helheten finner veien til bærekraftige kretsløp slik mottakeren av prisen gjør. Årets vinner tar ikke til takke med det halvgjorte. God dyrevelferd, dokumentert regenerert jord og innovasjon i hønsehold er tre grunner til at vinneren av prisen Årets produsent heter Virgenes gård!

 

Årets utfordring: Gartnerhallen og Nordgrønt

Av og til må vi minne oss selv på at verdien i verdikjeden fra bonde til butikk ikke bare handler om pengene som tjenes, selv om også de skal fordeles på en rimelig måte, men også den faktiske gulrota som enten når fram til et matbord, eller ikke.

I år ble grønnsaker pløyd ned i jorda fordi produsentene ikke hadde råd til å lagre dem. Nå var kanskje forklaringen strømprisen, neste år kan det være noe annet. Uten mottaksplikt for grønnsaker ligger i dag for mye av ansvaret for overlevering av verdiene i kjeden hos produsentene.

Det blir ingen gulrøtter uten bonden. Det blir ingen purre i butikken om ikke bonden har den tryggheten som trengs til å ville satse på jorda. Dette handler ikke bare om matsvinn, men også om selvforsyning.

Man kan si at dette er et politisk anliggende mer enn noe for aktørene som befinner seg mellom bonden og forbrukeren, men alle har vi et ansvar. Med økende etterspørsel etter frukt og grønt, og vegetariske og økologiske alternativer, er det behov for å styrke verdikjeden for norsk frukt og grønt. Her står årets vinnere i en særstilling, med en portefølje av både produkter og kompetanser vi trenger mer av. Juryen for Matprisen forventer at de som står aller nærmest bonden, og som skal tilpasse tilbud og etterspørsel, tar et særskilt ansvar. Spesielt for å invitere til økt samarbeid og åpenhet i verdikjeden, og for å øke tilgangen på norsk økologisk frukt og grønt. Nulltoleranse for svinn på frukt og grønt er også et felles anliggende som kommer hele verdikjeden og kloden til gode.

Vi stoler på at mottakerne av prisen tar utfordringen i å målbære medlemmenes sak, og gjør sitt for å sikre at råvarene kommer opp av jorda og ut på bordet. Mottakerne av Årets utfordring er Gartnerhallen og Nordgrønt.

 

Årets formidler: Anders Nordstad

Årets formidler er en pris for personer og større aktører som deler kunnskap på en inspirerende måte og som skaper innsikt i det som skjer før maten når våre bord. Våre matsystemer er komplekse, og denne prisen går til de som setter folk bedre i stand til å ta bevisste matvalg. Alle nikker og er enige i hvor viktig bærekraftig matproduksjon er, men ofte kan det være langt mellom ord og handling. Årets vinner er en som bruker sin plattform til å gjøre maten og systemet den inngår i mer håndgripelig. Han hedrer bonden hver dag, men framhever også på tydelig vis at kanskje ikke alle har rent bærekraftsmel i posen. Det holder ikke med festtaler om vi skal ha bærekraftig mat på bordet. Årets vinner er Anders Nordstad!

 

Årets salgskanal: Norsk Bonde- og Småbrukarlag for REKO-prosjektet

Årets salgskanal er prisen for den delen av næringskjeden i matbransjen de fleste av oss møter og som kanskje i størst grad former de valgene vi tar som forbrukere. Vinneren av prisen er en aktør som de siste årene både har endret forbrukeres vaner og gitt små aktører nye markedsmuligheter. Som et overflødighetshorn gir de deg og meg muligheten til å velge råvarer vi knapt har sett i butikkhyllene før. For de fleste er det et stykke fra jord til bord – disse folka har gjort veien mye kortere. Som ringer i vannet har årets vinner bredt om seg i hele kongeriket. Prisen for Årets salgskanal går til REKO-prosjektet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og til tusener av rekoringere som bringer kortreist matglede inn i de norske hjem.

 

Debioprisen: Mølleren Sylvia

Debioprisen deles ut til aktører som strekker seg langt i sitt arbeid enten det er innen økologisk produksjon, foredling eller servering, og årets vinner gjør nettopp det. Gjennom ord og handling har vinneren i syv år iherdig forfektet miljøvennlige løsninger, enten det gjelder råvarenes opphav, ressursutnyttelse eller bærekraftig emballering. Vinneren tilbyr utvalgte lokale sesongråvarer av høy kvalitet i et marked hvor de store er størst, og de mindre knapt er å finne. Vinneren er en viktig kilde til sesongens gode, norske økologiske og biodynamiske smaker i hovedstaden, og som på kompromissløst vis har insistert på at de som lager maten også må få en pris som gjenspeiler prisen det koster å produsere den. Vi trenger ikke få mer vann på mølla for å erklære at årets vinner er Mølleren Sylvia.

 

KokkeKarlas stipend: Runa Kvendseth

Mottakeren av KokkeKarlas stipend har erfaring både som kokk på prestisjetunge norske restauranter og som konkurransekokk. Hun er genuint opptatt av å finne de gode råvarene fra lokale produsentene som utmerker seg, og å utnytte disse råvarene best mulig for å redusere matsvinn. Dette gjorde at hun som konkurransekokk i fjor vant bærekraftsprisen, i tillegg til å komme på tredjeplass under Årets kokk.

For vinneren er respekt for råvaren og menneskene bak vesentlig, og hun ønsker å benytte stipendet til å reise rundt i Norge for å bli bedre kjent med dyktige produsenter og deres unike råvarer. For årets vinner kan hennes rolle som konkurransekokk gjøre henne til et forbilde som hun håper kan styrke rekrutteringen av kvinner til kokkeyrket.

Juryen ønsker Runa Kvendseth lykke til og gratulerer med stipendet!