Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

UNIVERSET ER LOKALT

Det er behov for å starte på den nye fortellingen, en der flere kjenner seg hjemme. Der vi gjenoppdager fellesskapet vi alle tilhører, og som gir oss håp.

Fortellingen om i dag er fortellingen om klimakrise, naturkrise og krig, og det er de polariserte debatter og maktkampers tid. Vi er langt utenfor komfortsonen, og det er langt mellom ord og handling. Vi lever i en unntakstilstand. På et sted, eller i et hjem.

Med Matsymposium 2023 tar vi utgangspunkt i det som knytter oss sammen – maten. Maten som produseres gjennom et samspill mellom natur, kultur og mennesker. Mellom lokale og universelle steder. Vi ønsker å demokratisere samtalen om maten, på tvers av fagfelt.

Velkommen til Matsymposium 2023 – Universet er lokalt!

 

 

Om Matsymposium

Hvordan et bærekraftig matsystem og en robust verdikjede skal se ut er det mange meninger om, men det alle kan enes om er at jordbruks- og matindustrien trenger å gjennomføre omfattende omstillinger i tiden framover, og tverrsektorielle samarbeid er nødvendige. Skal vi oppnå dette, trengs det en bedre offentlig samtale – om hvilket jordbruk vi vil ha, om matmakt, om mat som identitet og mat som kulturbærer. Gjennom en dag vil det avholdes foredrag, konversasjoner i panel, improviserte publikumsaktiviteter og matfaglige samtaler mellom ledende forskere, praktikere, kunstnere, designere, filosofer, psykologer, studenter og andre interesserte.

Vi savner en reflektert, kritisk og inkluderende dialog om framtidens mat. Matsymposium skal samle mennesker som ønsker å forandre verden gjennom maten.

 

Billetter

Det er gratis å delta på Matsymposium 2023, men vil vil gjerne vite hvor mange som kommer og hvem dere er.

 

Program

Programmet for symposiet vil annonseres snart!

 

Vi som arrangerer

Matprisen og Debio står bak Matsymposium. Med oss har vi enkelte prosjektpartnere, og vi har satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra partnerne, i tillegg til særlig kunnskapsrike mennesker med et bredt nettverk som representerer målgruppen.  

Prosjektpartnere er i dag Norges Bondelag, Framtiden i våre hender, OlssønBarbieri og Vippa

 

De som har støttet oss økonomisk

Vi takker Bergesenstiftelsen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren Oslo og Viken for den økonomiske støtten til dette symposiet. Vi har kun ønsket å få finansiering fra kilder uten kommersielle interesser i tematikken, og vi er takknemlige for de som har gjort dette mulig.

 

Vil du vite mer om Matsymposium, delta som presse, eller komme i kontakt med en av bidragsyterne?