Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Hvem bør nomineres til Norges viktigste matpris?

 • Publisert
 • Oppdatert

Måten vi produserer maten vår på, og det vi spiser, kan være nøkkelen både til å sikre økt selvforsyning og å møte natur- og klimautfordringene i vår tid. Det er bakgrunnen for at Matprisen for ellevte gang feirer alle som skriver om, forsker på eller dyrker, yster, sanker, fisker eller serverer bærekraftige måltider. Nå søker Matprisen innspill fra deg!

Matprisen ønsker publikums hjelp til å finne gode kandidater fra hele landet til årets prisutdeling. Hvert år samles Matprisens fagjury for å vurdere personer og virksomheter som har skilt seg ut positivt med kreativitet og nyskaping for at maten vi spiser er mer miljø- og naturvennlig. Til den jobben behøver de tips for å finne alle dem som fortjener ros og oppmerksomhet.

– Det er lite vi er mer avhengig av enn maten vi spiser og den naturen maten vår dyrkes, høstes, vokser og gror opp fra. Trusselen om økologisk kollaps og en verden som ikke kan brødfø oss, gjør det desto viktigere å løfte dem som faktisk gjør sitt for å gjøre landbruket eller de andre delene av verdikjeden bærekraftig, sier juryleder Trond I. Qvale.

Matprisen arrangeres av Debio med støtte fra aktører fra matbransjen og avholdes hvert år i november. Til denne prisutdelingen nomineres tre kandidater til kategoriene som skal gjenspeile de ulike leddene i verdikjedene for maten vi spiser. Matprisen har også siden 2019 hatt æren av å finne en verdig mottaker til KokkeKarlas stipend. Dette stipendet går til en ung, kvinnelig kokk som bidrar til å styrke rekrutteringen til yrket og som fremmer bærekraftige måltider og styrker norsk matkultur.

Massiv respons fra publikum tidligere

Juryen har ansvaret for å velge ut stipendmottaker, nominerte og vinnere, men de trenger innspiller på gode kandidater. Alle som ønsker det, kan foreslå seg selv, venner eller noen de ser opp til fram til 19. april. Forslagene sender man digitalt i eget skjema.

Juryens sekretariat bistår med å samle inn informasjon om kandidatene som blir foreslått av publikum.

– Juryen har hatt stor glede av alle innspillene vi fikk. I fjor mottok vi over 180 forslag. Vi håper folk benytter muligheten til å anbefale folk de kjenner som fortjener heder eller at de foreslår seg selv om de er en aktuell kandidat, sier jurylederen.

En av fjorårets vinnere, Marit Kolby, fra scenen på Matprisen 2023. Foto: Matprisen/Magnus Gulliksen

Prisen Årets produsent blir fra og med i år delt opp i to egne priser, en for råvareprodusenter og en for foredlere for å kunne romme det store spekteret av dyktige aktører i landet. Det vil si at man kan bli nominert til ni ulike priser:

 • Matprisen
 • Årets utfordring
 • Årets råvareprodusent
 • Årets produsent
 • Debioprisen
 • Årets kjøkken
 • Årets storkjøkken
 • Årets salgskanal
 • Årets formidler

Kandidatene blir vurdert ut fra spesifikke kriterier for den ulike prisen, men alle kretser rundt økologi, bærekraftig matproduksjon, modige meninger og evne til å påvirke matsystemet i en mer naturvennlig retning. Alle priskriteriene finnes på matprisen.no.

Alle priskategoriene har tre nominerte unntatt Årets utfordring som gis til en aktør som gjør mye bra, men har et stort forbedringspotensial, og som med små grep kan utgjøre en stor forskjell mot et mer bærekraftig matsystem og forbruk. Med denne prisen ønsker juryen å sette lys på et aktuelt tema, og gi mottakeren en vennlig oppfordring til å handle mer bærekraftig.

De nominerte vil bli annonsert i løpet av høsten, og vinnerne blir kåret under prisutdelingen i Oslo 11. november.

juryen sitter en god sammensatt gruppe som individer med solid kompetanse innen de ulike aspektene av verdikjedene for norsk mat og drikke. Årets juryleder er Trond I. Qvale, som til daglig er bonde, farfar og litt skribent.

Med seg har han Arnt Steffensen (kokk og leder i Kost- og ernæringsforbundet), Eivind Haalien (kategorisjef lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen), Ingri R. Guren (bonde på Kure Vestre), Johanna Petterson Utvær (kokk og tidligere mottaker av KokkeKarlas stipend), Jonathan Kolbu (kokk og drifter av flere personalrestauranter i 4Service), Mikael Svensson (kokk og driver av Kontrast, Avalon og b.culture) og Selje Lyngset (sommelier, agronom og prosjektleder for Juniorkokk i jobb).

Dette solide laget kan mye om norsk matproduksjon, men de kjenner ikke til alt som rører seg. Derfor kan du spille inn deg selv eller din gode venn. Kanskje er det ditt forslag de velger!

Del denne artikkelen